Romana
Engleza
TA.1 Universalitate  în  procesul  de  fragmentare/agregare (clusterizare) a materiei
solide;  caracteristici  ale  procesului  de  auto-organizare;  implicații în întegelerea
diferențelor de generare a unor structuri (pattern-uri) în sisteme nevii (structurare
în gradient) și vii (bio-morfogeneză).
TA1.1  Proprietăţi de universalitate în  fragmentarea prin deshidratare şi rupere prin şoc.

TA1.2 Molelarea proceselor cu criticalitate auto-organizată; consecințe în elaborarea de
tehnici şi metode de obiectivare.

TA1.3 Metode   de   modelare   şi  măsurare  multiparametrică  a  structurilor  complexe,
rezultate din procese de fragmentare/agregare.

TA1.4 Metode  de  analiză  complexă  (data  mining)  a  seriilor  de  date  temporale şi a
structurilor bi şi tri-dimensionale generate prin procese de fragmentare/agregare.

TA1.5 Studiul  rolului  fluctuaţiilor  neperiodice  (zgomot)  în  declansarea  unor procese,
sincronizarea şi  evolutia sistemelor fizice, chimice si biologice.
| Despre Noi | Cercetare | Resurse | Evenimente | Galerie | Contact |     © 2010 - Centrul pentru Studii Complexe