Romana
Engleza
TB.1 Studii și cercetări privind definirea  sistemelor  biologice din perspectiva
teoriei sistemelor disipative ce evoluează departe de echilibrul termodinamic.


TB.2 Studii și  cercetări  experimentale  în  vederea  întelegerii  interacțiunilor
VIU-NEVIU ce definesc în ansamblu homeostazia/geostazia unui ecosistem.


TB.3 Studii  și  cercetări  experimentale  privind  definirea  cadrului teoretic și
stabilirea  metodologiei  de  abordare  în  încercarea  de a utiliza senzori fizici,
chimici  și  biologici   capabili  să   contribuie  la  obiectivarea   stărilor  critice,
premergatoare declanșării cutremurelor de pământ.
| Despre Noi | Cercetare | Resurse | Evenimente | Galerie | Contact |     © 2010 - Centrul pentru Studii Complexe