Romana
Engleza
TEMATICA abordată în 2010
TEMA A - Studiul experimental  şi  modelarea proceselor
de structurare prin fragmentare / agregare.
TEMA B - Studiul proceselor negentropice şi a cuplajului
viu-neviu ce definesc un ecosistem din  perspectiva inter
şi transdisciplinară.
Sistem inteligent de monitorizare a riscului seismic în zona seismogenă Vrancea
| Despre Noi | Cercetare | Resurse | Evenimente | Galerie | Contact |     © 2010 - Centrul pentru Studii Complexe