Romana
Engleza
 Organizarea  de cursuri  (nivel postuniversitar) şi coordonarea activităţilor de C&D având
ca  obiectiv   central   structurarea   bazei   conceptuale,  specifice   unei  abordări  inter  şi
transdisciplinare,  bazată cu prioritate pe triada:
Informatie-Energie-Materie, în vederea
definirii
Ştiintei întregului Pamânt (modelul GAIA)  precum şi adecvarea metodologiei şi
tehnicii  de  cercetare  experimentală  la  cerinţele  impuse  de  această  nouă  viziune.

Iniţierea  şi  coordonarea  activităţilor  de  redactare a două reviste ştiinţifice, dedicate cu
prioritate   publicării   lucrărilor   unor   tineri  cercetători,  implicaţi  în studii  inter  şi  trans-
disciplinare  privind fenomene  astro-bio-geofizice,  cu  scopul  de a întelege complexitatea
interactiunilor  Viu-Neviu  la  scară  planetară  şi  a  consecinţelor  acestei  dinamici asupra
calităţii vieţii şi condiţiilor de dezvoltare durabilă.

GeoBioScience cu subtitlul GAIA – planeta vie
revista editată sub patronajul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

    Revista  dedicată  publicării  de  studii,  monografii,  eseuri,  analize  critice, definirii de
concepte,  formulări de ipoteze, modele şi tehnici de evaluare/obiectivare ce au ca subiect
definirea  cadrului  conceptual necesar structurarii ştiinţei Intregului Pamant, dupa modelul
GAIA-planeta vie.

GeoBioTech – studii şi cercetări experimentale
revista editată sub patronajul
Academiei de Ştiinte Tehnice din România

    Revista  dedicată  publicării  de  studii  şi   cercetări  inter  şi  transdisciplinare   privind
validarea experimentală a modelului GAIA.  Vor avea prioritate lucrări ce prezintă  rezultate
privind   noi   tehnici  de  măsură,  noi   senzori   (inclusiv  biosenzori),  noi  cerinţe  impuse
contextului  experimental,  noi  metode  de monitorizare inteligentă, de procesare avansată
de  date (data mining, reţele neurale), de  vizualizare  convenabilă a  bazelor mari  de date
eterogene, şi care, pot aduce dovezi experimentale asupra modelului GAIA.
| Despre Noi | Cercetare | Resurse | Evenimente | Galerie | Contact |     © 2010 - Centrul pentru Studii Complexe