Romana
Engleza
Modelarea proceselor geodinamice implică cu necesitate o abordare neliniară a intearcţiunii
Geo-Astrofizice, studiul  dependenţei de scară a fenomenelor  precum şi  studiul influenţei
exercitate  asupra  mediului  anorganic de către  procesele negentropice induse de evoluţia
Viului;

Geostazia  la  scară  planetară  este  generată  de multiplele interactiuni dintre viu şi mediul
geofizic,  interacţiuni  ce  conferă  ansamblului  un  comportament  unitar  (
modelul  GAIA),
de o  calitate  nouă,  ce  trebuie  studiat  într-un  cadru  ontologic  special,  bazat  pe  triada
Informaţie-Energie-Materie;

Omul  este  un  
arhem  cu  acces  structurant  în  Realitate  prin   introdeschidere
(model Drăgănescu, interacţiuni cuantice) şi cu rol dominant în asigurarea unei
dezvoltări  sustenabile.
Ştiinţa întregului Pământ porneşte de la urmatoarele postulări:
Arhem:  Cvasisistem  format  din elemente  structurale  şi  fenomenologice,  având  proprietatea  conştiinţei.
Face parte  din  clasa  sistemelor   introdeschise.  Realitate  cu  o  arhitectură  care  nu se  reduce  numai  la  
sistem.
Introdeschidere:  Acces   în   infomaterie   al   anumitor  structuri  fizice  din  univers,  devenind  prin  aceasta
organisme vii. Organismele vii sunt deschise  înspre  mediul  înconjurator  spaţio-temporal  şi întrodeschise
către înfomaterie. (notiuni de ortofizică – Academician Mihai Drăgănescu)
| Despre Noi | Cercetare | Resurse | Evenimente | Galerie | Contact |     © 2010 - Centrul pentru Studii Complexe