Romana
Engleza
Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, Bucureşti 7-8 mai 2010
     Comunicări ştiinţifice, realizate în cadrul parteneriatului dintre Catedra de Geodinamică,
UNESCO-România şi
Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Aplicate.

Profesori Coordonatori:
     Prof. Dr. Florin Munteanu
     Prof. Dr. Dorel Zugrăvescu
     Prof. Dr. Constantin Udrişte
| Despre Noi | Cercetare | Resurse | Evenimente | Galerie | Contact |     © 2010 - Centrul pentru Studii Complexe
     Lucrările  prezentate  sunt  rezultatul  primului  an  de  pregătire în domeniul geodinamicii,
văzută ca ştiinţă a intregului Pământ. Organizat de către  Catedra de Geodinamica–UNESCO,
România în parteneriat cu  Facultatea de Ştiinte Aplicate din UPB,  cursul a urmărit structura-
rea unei viziuni unitare, inter şi transdisciplinare,  asupra evoluţiei Planetei Pământ, văzută ca
organism  viu,  caracterizat  de  o  geostazie  specifică,  realizată  ca  echilibru   dinamic  între
sisteme disipative, complexe, ierarhizate, vii şi nevii.
     Activitatea  desfăşurată  a  urmărit  
definirea,  din  perspectiva  Ştiinţei  Complexităţii, a
Ştiinţei Computaţionale  şi  a  Ştiintei Cogniţiei,  a unor   
direcţii  şi  teme de cercetare, ce
urmează a se dezvolta în continuare, în vederea generării cadrului teoretico-aplicativ pentru:
    - modelarea interacţiunii Viu-Neviu şi înţelegerea proceselor de geostazie şi homeostazie
globală,   obţinută   ca   rezultat   al   unui   echilibru   dinamic   între   fenomene  entropice  şi
negentropice,
    - explorarea potenţialităţii oferite de abordarea neliniară a fenomenelor fizice în dezvolta-
rea de  modele,  metode  şi  tehnologii  în  domenii  precum  ingineria, geodinamica, ecologia,
medicina, sociologia, economia,
    - formalizarea proceselor socio-economice din perspectivă integrativă, holistă.
     Ca  obiective   finale,  activitatea   organizată   în  cadrul   acestui  parteneriat   urmareşte
implicarea  studenţilor  în  activitatea  de cercetare ştiinţifică academică, valorificarea
creativă  a  paradigmei  Complexităţii   prin   inovare,   furnizarea   de   expertiză  în  domeniul
îmbunătăţirii   calităţii   Vieţii,   a   performanţei   umane,   urmărind   creşterea   capacităţii  de
manageriere  pentru  o  dezvoltare sustenabilă la scară globală, în sensul documentului de la
Lisabona  (Societatea Cunoaşterii).  Lucrările  ştiinţifice  realizate,  vor  forma conţinutul celor
două  reviste  conceptute  de  Catedra de Geodinamică- UNESCO, Romania în parteneriat cu
Academia  Oamenilor  de  Ştiinţa  din  România  şi Academia de Ştiinţe Tehnice din Romania,
aşa cum au fost definite în Misiunea Catedrei. Se preconizează ca primul număr al celor două
reviste  să  apară  în  februarie  2011,   când  se  vor  sărbători  50  de  ani  de  Geodinamică
Expermentală  Româneasca,  respectiv  50  de  ani  de  colaborare dintre o biserică ortodoxă
(Biserica Ortodoxă Română) şi o unitate de cercetare ştiinţifică (Academia Română).
Subiecte comunicate:

1. Modelul GAIA – de la mit la paradigmă
 Jalbă Cristina, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, an III, grupa 1332

2. Consideraţii generale privind relaţia Viu-Neviu, implicaţii în inginerie
 Sorina Rusu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, master, anul II

3. Modelarea proceselor de structurare prin fragmentare; consecinţe în geodinamică
 Mihai Oprea, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, an III, gr. 331A

4. Asupra importanţei zgomotului în studiul sistemelor neliniare; implicaţii şi aplicaţii
 Ştefan George Kudor, Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi
  Tehnologia Informaţiei, an IV, grupa 444A