Romana
Engleza
Vizită la Observatorul de Geodinamică din Căldăruşani
    Pe data de 8 mai 2010, la iniţiativa fundaţiei “Ion Bazgan”, 30 de elevi din clasele a VII-a şi
a VIII-a
 ai  şcolii de  matematică şi fizică “Ion Andreescu” din Bucureşti, însoţiţi de o parte din
profesori,
 au efectuat o vizită la Observatorul de Geodinamică din Căldăruşani al Institutului
de
 Geodinamică  “Sabba S. Stefanescu”  al  Academiei  Române. Activitatea  s-a încadrat în
preocuparea
 permanantă  a  Catedrei de Geodinamică, UNESCO-Romania de a promova în
r
îndul  tineretului,  problematica  şi  metodologia  de  cercetare  în  domeniul  geoştiinţelor în
general
şi a programului permanent Planeta Pământ – planeta vie (GAIA), în mod special.
| Despre Noi | Cercetare | Resurse | Evenimente | Galerie | Contact |     © 2010 - Centrul pentru Studii Complexe
  Gazda acestui eveniment a fost Prof.Dr. Dorel Zugravescu, şeful Catedrei de Geodinamică.
Pe
 parcursul  vizitei,  domnia  sa  a  povestit  vizitatorilor o seama de momente definitorii din
istoria
 Observatorului  de  Geodinamică  Căldăruşani,  motivând  astfel necesitatea de a se
face
 cercetări  în  acest  domeniu  de  importanţă  majoră  pentru  dezvoltarea  durabilă  pe
planeta
 Pământ. S-a  precizat  faptul că, necesitatea de a se aborda o asemenea cercetare
în  zona  Căldăruşani a fost semnalată înca din 1958, de către Comitetul National Român de
Geodezie
 şi  Geofizica,  condus  la  acea dată de Academicianul Sabba S. Stefanescu. S-a
structurat
 cu  acel  prilej  un  program  de  cercetare  coerent,  menit să studieze fenomene
geodinamice
 în  zona  României,  program  ce  a  debutat  cu studii privind efectele eclipsei
totale
 de  Soare  din  15 februarie  1961 (eclipsa a cărei totalitate a trecut prin Romania, în
apropierea
 paralelei  45). Aceste  studii sunt considerate şi data de naştere a Geodinamicii
Exerimentale
 în  România,  respectiv  data  la  care  a  fost stabilită prima şi ramasă singura
colaborare
 între  o  biserica  ortodoxă,  Biserica  Ortodoxa  Română  şi  ştiinţa   Academia
Rom
ână.
   Colaborarea,  binecuvântată  de către preafericitul Iustinian, patriarh al Bisericii Ortodoxe
Rom
âne  la  acea  dată,  a  fost  semnată  de  către Vlădică Gherasim, astazi arhiepiscop al
Arhiepiscopiei V
âlcea şi actualul şef de catedră, domnul Dorel Zugravesu. (foto1)
    Tinerii  au  vizitat  observatorul  unde sunt expuse o serie de postere ce prezintă în detaliu
aparatura realizat
ă de-alngul timpului în cadrul acestei unitati de cercetare. Cei mai interesaţi
dintre
  elevi   au   putut   vizita  şi   camerele   situate  în  subteranul  observatorului   în  care
funcţionează   fără   întrerupere  senzorii  pentru  urmărirea  variaţiei  în  timp  a  deformărilor
crustei terestre.
     Fiecare  dintre  participanţi, pentru  a-şi  aminti  de această vizită, au primit o imagine prin
care
 geniul  lui  Michel  Angelo  a  “surprins”   momentul  în  care  o  scânteie  din  informaţia
Universal
ă este oferită de către Demiurg, Omului.
(foto 1)
Imagine realizat
ă la ceremonia împlinirii a 40 de ani de existenţa a Observatorului de
Geodinamic
ă Căldăruşani, 16 februarie 2001 (Vlădică Gherasim şi Dorel Zigravescu)